Imate inspekcijski nadzor? E-evidom je tu za Vas

kontakt ilustracija

Imate inspekcijski nadzor? E-evidom je tu za Vas

Puno papirologije zadaje puno glavobolje, posebno ako Vam dolazi inspekcijski nadzor. Mnoštvo papira koje ste koristili do sada sveli smo na jednu aplikaciju u kojoj imate potrebne module. Aplikacija je napravljena da Vam služi za rad doma, ali i za inspekcijski nadzor koji bi mogao doći u dom. 

Koji dokumenti Vam trebaju za inspekcijski nadzor? 

Da malo ponovimo gradivo koje vjerovatno svi znate. Prilikom inspekcijskog nadzora prema pravilniku o vođenju evidencije i dokumentacije pružatelja socijalnih usluga  NN 100/2015 inspektor će od Vas tražiti (ovisno o Vašem tipu doma) iduće dokumente : 

OBITELJSKI DOMUSTANOVA
MATIČNA KNJIGA
OSOBNI LIST KORISNIKA
DNEVNA EVIDENCIJA ODSUTNOSTO
Evidencija utrošenih živežnih namirnica
Jelovnik
EVIDENCIJA AKTIVNOG PROVOĐENJA VREMENA
EVIDENCIJA U JEDINICI ZA POJAČANU NJEGU 
MATIČNA KNJIGA
UPISNIK KORISNIKA(poludnevni i cjelodnevni boravak)
POMOĆNA KNJIGA
OSOBNI LIST KORISNIKA
EVIDENCIJA ZAPRIMLJENIH ZAHTJEVA
Evidencija utrošenih živežnih namirnica
Komisija za jelovnik
DNEVNA EVIDENCIJA ODSUTNOSTI
EVIDENCIJA AKTIVNOG PROVOĐENJA VREMENA
EVIDENCIJA U JEDINICI ZA POJAČANU NJEGU 
Pravilnik o vođenju evidencije i dokumentacije NN 100/2015

Koji su osnovni dijelovi aplikacije  : 

  • Matična knjiga – Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku prema  zakonu o arhivi i arhivskoj građi traži da ona bude u obliku knjige tj. u papirnatom obliku. Ništa lakše, napravili smo da Vam se matična knjiga popunjava automatski iz dosjea korisnika. Matični list korisnika možete printati i staviti u knjigu. 
  • Dosje korisnika – sadrži OSOBNI LIST, te sve ostale podatke koji su Vam potrebni za korisnika.
  • Jelovnik – može služiti za evidenciju utrošenih namirnica
  • Aktivnosti -koje su u najavi, te ćete pomoću njih izrađivati individualne planove, kreirati aktivnosti te unositi evidenciju aktivnosti za svakog korisnika.
  • Dodatne usluge– koje Vam služe za unošenje usluga koje nisu uključene u cijenu smještaja (šišanje, frizura, manikura, pratnja…)

Koji dio aplikacije ide u Medicinski (stručni) dio:

  • Medicinska dokumentacija– kroz nju možete napraviti sve evidencije koje Vam trebaju npr. evidencija u jedinici za pojačanu njegu
  • Liste kontrola– kontrole Vaših korisnika na jednom mjestu
  • Skladište lijekova – automatizirani sustav za unos lijekova

Koji dokumenti nisu u aplikaciji?

Dokumenti koji nisu u aplikaciji su dokumenti za koje Vam treba vlastoručni potpis od strane korisnika ili članova obitelji. Jedan od tih dokumenata je Evidencija odsutnosti koju Vam korisnik ili član obitelji moraju potpisati. Evidenciju odsutnosti imamo u papirnatom obliku. 

Aplikacija je praktična, jednostavna i kompaktna. Odlično će Vam poslužiti pri samom inspekcijskom nadzoru . E-evidom je jedinstvena aplikacija koju su razvili programeri iz Falcon teama i stručnjaci koji su radili i rade u samome domu. Kao takva jedina je u  Hrvatskoj. 

e-evidom-logo
Share