Moduli

Omogućava Vam da sve o korisniku pratite na dnevnoj, tjednoj, mjesečnoj i godišnjoj razini. Knjiga primopredaje, zadaci koje zadajete svojim radnicima i vizita su samo osnovne mogućnosti samog modula. Štoviše, samo ti osnovni dijelovi Vam olakšavaju sam proces brige oko korisnika.Kao rezultat toga analitika koju možete birati za svakog korisnika je najmodernija razina skrbi za starije osobe u Hrvatskoj. ...