Domovi za starije

Aplikacija za rad domova za starije koja se može koristiti na mobitelu je novost. Nije postojala do sada. Nitko nije mislio da je domovima bitna. Nitko nije mislio da većina domova u Hrvatskoj jedva čeka sustav koje koriste europske zemlje da bi poboljšale kvalitetu dom za starije, a bolja kvaliteta ima i višu cijenu. Novi rad s korisnicima donosi nešto novo i uzbudljivo. Zamislite nakon godina pisanja u bilježnice, možete upisati primopredaju rada online. ...

Omogućava Vam da sve o korisniku pratite na dnevnoj, tjednoj, mjesečnoj i godišnjoj razini. Knjiga primopredaje, zadaci koje zadajete svojim radnicima i vizita su samo osnovne mogućnosti samog modula. Štoviše, samo ti osnovni dijelovi Vam olakšavaju sam proces brige oko korisnika.Kao rezultat toga analitika koju možete birati za svakog korisnika je najmodernija razina skrbi za starije osobe u Hrvatskoj. ...